Obrnn522

HUB 3, 1+ 2

3,35 

Obrazac za plaćanje,dvije kopije,ručni, 100/1

3,35 

Obrnn445

HUB 3,1+ 1

2,35 

Obrazac za plaćanje,jedna kopija,ručni, 100/1

2,35 

Obrnn516

HUB 3A

12,40 

Nalog za plaćanje,sa priznanicom,900setova, HUB 1-1 mini

12,40 

Obrnn511

HUB 3A

51,28 

Nalog za plaćanje,sa priznanicom,4500 setova,HUB 1-1 Laser

51,28 

Obrnn507

HUB-3, 1 +1

37,16 

Nalog za plaćanje na beskonačnom papiru za ispis na matričnom pisaču,jedna kopija,2250 setova, HUB-3(1 1)174×4-kutija

37,16 

Obrnn66

HUB-3,1 +1

10,22 

Nalog za plaćanje na beskonačnom papiru za ispis na matričnom pisaču,jedna kopija,450 setova, HUB-1(1 1)174×4-mini kutija

10,22 

Obrnn520

HUB-3,1+ 2

10,60 

Nalog za plaćanje na beskonačnom papiru za ispis na matričnom pisaču,dvije kopije,300 setova, HUB-1/3(1 2)- 174×4 mini kutija

10,60 

Obrnn073

HUB-3,1+ 2

37,82 

Nalog za plaćanje na beskonačnom papiru za ispis na matričnom pisaču,dvije kopije,1500 setova, HUB-1/3(1 2) 174x4kutija

37,82 

Obrnn175

BIANCO ZADUŽNICA

0,29 

0,29 

Obrnn425

BLAGAJNIČKA UPLATNICA

1,69 

Blagajnička uplatnica A-1/NCR, dimenzija 16,2×10 cm, broj listova 150

1,69 

000052702 1

BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ

4,13 

IzvjeŔtaj blagajne,format: A4; broj listova: 100

4,13 

Obrnn002

ISPLATNICA

1,30 

Blagajnička isplatnica, NCR

1,30 

Obrnn090

M-1P

1,05 

Prijava o početku osiguranja za mirovinsko osiguranje

1,05 

Obrnn423

M-2P

0,67 

Prijava o prestanku osiguranja za mirovinsko osiguranje

0,67 

Obrnn429

Obrazac M-3P/E – set prijava pk10 Fokus

1,31 

OBRAZAC – RADNI ODNOSĀ 
Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
Opis:
M-3P/E; set prijava; format: A4; lijepljeno u setovima 1+2; set od 10 komada

1,31 

Obrnn014

DOSTAVNICA S PRIMKOM

3,37 

Dostavnica s primkom, formata A5,NCR

3,37 

Obrnn114

NADZORNA KNJIGA O UVOZU ROBE

6,90 

A-710, nadzorna knjiga uvoza, format A4, broj listova 60

6,90 

Obrnn383

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

0,22 

Nalog za službeno putovanje,NCR

0,22 

Obrnn494

UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME

0,21 

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme,NCR

0,21 

Obrnn089

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

0,22 

Nalog za službeno putovanje,nekopirni

0,22 

Obrnn120

NARUDDŽBENICA A4, NCR

4,75 

A-14/NCR, narudžbenica, format A4, broj listova 100

4,75 

Obrnn444

Obrazac A-17/NCR izdatnica A5 1+2 Fokus

3,23 

OBRAZAC – PRIVREDA ROBNO
Opis:
A-17/NCR; izdatnica; format: A5; broj setova: 50 (1+2)

3,23 

Obrnn031

Obrazac A-641/NCR račun A5 (bezgotovinski)

2,46 

OBRAZAC – PRIVREDA BLAGAJNA
Opis:
A-641/NCR; račun; bezgotovinski; format: A5; broj listova: 100

2,46 

Obrnn504

Obrazac A-59 dozvola za izlaz

1,27 

OBRAZAC – PROMET I GRAĐEVINARSTVO
Promet
Opis:
A-59; dozvola za izlaz; dimenzija: 12×8,5 cm; broj listova: 100

1,27 

Obrnn493

Obrazac A-60 dozvola za ulaz

1,06 

OBRAZAC – PROMET I GRAĐEVINARSTVO
Promet
Opis:
A-60; dozvola za ulaz; dimenzija: 12×8,5 cm; broj listova: 100

1,06 

KoŔarica0
VaŔa koŔarica je prazna
0

Kategorije

Cijena

Cijena - slider
0ā‚¬ ā€” 60ā‚¬